Prodej nemovitostí

Prodej nemovitostí Jednoty Hodonín

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně nabízí k prodeji:

 

OBLAST SEVERNÍ MORAVY

- k.ú. Veřovice pozemek p.č. st. 737, zast. pl. a nádvoří o výměře 432 m2, jehož součástí je budova č.p. 279 - stavba občanského vybavení 

- k.ú. Veřovice nebytová jednotka č. 249/2 o výměře 107,4 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží spolu s podílem o velikosti1074/11267 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 738, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 249, na pozemku p.č. 277/6, ost. pl., pozemku p.č. 277/7 ost. pl., k.ú. Veřovice – stavba občanského vybavení, ke dnešnímu dni užívána jako prodejna květin

- k.ú. Veřovice nebytová jednotka č. 249/3 o výměře 623,2 m2, nacházející se v 2. nadzemním podlaží spolu s podílem o velikosti 6232/11267 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 738, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 249 na pozemku p.č. 277/6, ost. pl., pozemku p.č. 277/7 ost. pl., k.ú. Veřovice – stavba občanského vybavení

- k.ú. Bartošovice pozemek p.č. 269 zast. pl. o výměře 658 m2, jehož součástí je budova č.p. 33 - objekt občanské vybavenosti

- k.ú.  Jistebník nebytová  jednotka  č. 14/4  o  výměře 208,3 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží spolu s podílem o velikosti 2083/7594 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 442, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 14,  k.ú. Jistebník – stavba občanského vybavení 

 

V případě, že budete mít zájem o koupi kteréhokoliv objektu, lze se domluvit na prohlídce nemovitosti

Písemné žádosti zasílejte na adresu:
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně
Hodslavice 22, 742 71
technické oddělení - Ing. Jindra Závadová
nebo tel: 556 702 621, 737 213 461
email : zavadova.jindra@jednota-hodonin.cz

 

OBLAST JIŽNÍ MORAVY

 

- k.ú. Suchov 

pozemek p.č. st. 65, zast. pl. a nádvoří o výměře 551 m2,  jehož součástí je budova č.p.78 Suchov -      stavba pro obchod

- k.ú. Mutěnice

jednotka č. 540/2 o výměře 297,9 m2, nacházející se v 1. patře budovy č.p. 540 Mutěnice spolu s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 2979/10110

- k.ú. Šardice

jednotka č. 675/2 o výměře 191,8 m2 nacházející se v přízemí budovy č.p. 675 Šardice spolu s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 1918/10693

- k.ú. Šardice

jednotka č. 675/3 o výměře 337,1 m2 nacházející se v přízemí a 1. patře budovy č.p. 675 Šardice spolu s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 3771/10693

- k.ú. Hodonín

p.č. st. 3801 zast.pl. a nádvoří, jehož součástí je dům č.p. 3093 - občanská vybavenost a p.č. 939/167 ost.pl.

 

 

V případě, že budete mít zájem o koupi kteréhokoliv objektu, lze se domluvit na prohlídce nemovitosti

Písemné žádosti zasílejte na adresu:
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně 
oddělení kanceláře ředitele a právní - Mgr. Ivana Šichtová
nebo tel: 518 389 231, 721682119

email : sichtova.ivana@jednota-hodonin.cz